Vergaderen met impact

Vergaderen met impact

Bij Peer mag je zijn

Peer is dé sociale vergaderlocatie van Amersfoort. Vanuit Peer zijn al vele meewerkers uitgestroomd naar een langdurig betaalde baan, nadat ze bij Peer een werkervaringsplek of stageplek hebben genoten. Ook is er bij Peer een kleinschalige dagbesteding in samenwerking met de stichting Begeleiding in Balans. Kortom,met het boeken van een vergaderzaal bij Peer, draag je direct bij aan je SROI en/of MVO doelstellingen.

 

Vergaderen met impact bij Peer
Vergaderen met impact bij Peer
Vergaderen met impact bij Peer

Met een boeking bij Peer draag je er aan bij dat:

  • Meewerkers een kans krijgen om uit armoede te komen
  • Meewerkers een gevoel van welzijn ervaren
  • Meewerkers zowel inhoudelijke als werknemersvaardigheden leren
  • Klanten en meewerkers ervaren dat ze welkom zijn dankzij een diverse en inclusieve bedrijfscultuur
  • Meewerkers naar betaald werk doorstromen
  • Meewerkers van een zinvolle dagbesteding genieten
  • Goede doelen en bedrijvennetwerken toegang tot werk- en vergaderplekken hebben
  • het regenwoud in stand wordt gehouden
  • Allianties gezamenlijk kunnen werken aan (duurzame ontwikkel)doelen
  • Werkenden en meewerkers samen een sterke gemeenschap vormen

Kortom, als je een zaal boekt bij Peer maak je impact. Je kunt dit bij aanbestedingen en offertes opgeven als sociale inkoop en opnemen in de binnenkort verplichte duurzaamheidsrapportage.

 

Maak Impact tijdens het vergaderen

Peer zet zich in voor de volgende Sustainable Development Goals:

 

Peer biedt werk-ervaringsplekken voor mensen die op zoek zijn naar werk. Ze mogen bij ons gratis mee lunchen. Ze krijgen begeleiding, zodat ze enthousiast naar betaald werk kunnen doorstromen.

Als iemand bij Peer komt werken, kijken we naar talenten en wat de meewerker op dat moment nodig heeft om een stap verder te kunnen zetten in het (werkend) leven, zodat de meewerker een gevoel van welzijn ervaart.

We zijn een erkend leer-werkbedrijf voor het MBO. Bij ons komen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ze kunnen taken uitvoeren op administratief en facilitair gebied.

We hebben een inclusieve bedrijfscultuur. Bij ons komen mensen van alle leeftijden met verschillende culturele achtergronden en met behoefte aan aangepaste werkomstandigheden.

We hebben een groot netwerk met bedrijven in de regio die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk aanbieden. Onze meewerkers stromen vanuit ons door naar deze werkgevers.

 

 

 

We hebben een inclusieve bedrijfscultuur. Bij ons komen mensen van alle leeftijden met verschillende culturele achtergronden en met behoefte aan aangepaste werkomstandigheden.

We bieden een warme community voor zp’ers,  thuiswerkers en mensen die tussen een afspraak door tijd komen overbruggen. We vragen geen zaalhuur aan goede doelen en bedrijvennetwerken.

We kopen bewust in. We bieden catering met biologische, lokale streekproducten en indien gewenst veganistisch of vegetarisch. We maken gebruik van ecologisch verantwoorde producten voor het sanitair.

Wij bieden Impact033 en andere initiatieven die zich inzetten voor een regeneratieve en (natuur)inclusieve economie gelegenheid om bij ons te vergaderen.

Door duurzame inkoop dragen we bij aan het behoud van regenwouden.

 

 

 

Wij geloven in de kracht van sterke ketens en samenwerkingsverbanden. We bouwen actief aan allianties waarin iedere partij vanuit zijn eigen kracht en expertise bijdraagt. Een greep uit onze samenwerkingspartners: Werkgeverservicepunt, Stichting Begeleiding in Balans, Vrijwilligersvacaturebank van IndeBuurt033, Seats2meet International, Schipper Bosch, MBO, ROC, Amerpoort.