Privacyverklaring

Privacyverklaring

Peer! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring Peer!

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de verzending van onze nieuwsbrief en om u te informeren over nieuwe activiteiten van en ontwikkelingen bij Peer!. Dat betekent dat wij naam en e-mailadres, vastleggen in ons e-mailsysteem, van die klanten die daar toestemming voor gegeven hebben. Zij kunnen zich hiervoor altijd afmelden en hun gegevens aanpassen. Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast.

Wij leggen ook de NAW-gegevens vast van onze debiteuren en crediteuren ten behoeve van onze financiële administratie.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via boekingen@peer033.nl

Bescherming van uw gegevens

Peer! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, bel 06 299 396 42 of mail boekingen@peer033.nl

Boekingssysteem

Voor de privacybescherming van uw persoonsgegevens via het boekingssysteem van Seats2meet verwijzen we naar https://www.seats2meet.com/privacy

Amersfoort, mei 2021